Du kan se hvad "Serviceaftale Privat" inkluderer i nedenstående skema. 

Forudsætningen for at du købe en serviceaftale, er at opladeren har installeret en godkendt måler (MID standard eller hvad SKAT iøvrigt accepterer som en godkendt måler) og at du tillader Plug & Drive adgang til at aflæse måleren via internettet og eventuelt ved fysisk besigtigelse.

Plug & Drive kan også tilbyde at administrere en oplader der ikke er købt hos Plug & Drive, hvis den opfylder bestemte krav herunder ovenstående.

Hvis opladeren ønskes opstillet på kommunens vej, skal offentligheden kunne oplade på den. Plug & Drive tilbyder en betalingsløsning der sikrer dette. Du bestemmer prisen gæster skal betale, men det er så en "Serviceaftale Virksomhed Pro" du skal købe.

Privat
Refusion af elafgift til 2030 (1) Den "rabat" på 0,945 kr/kWt staten giver til at oplade elbiler, opkræver vi hos staten og udbetaler ubeskåret til dig. Kører du 1.500 km/måned og oplader dette på din egen oplader, får du ca. 300 kr./måned retur.
Vedligehold og maksimal oppetid   Vi overvåger din oplader og udbedrer proaktivt eventuelle fejl, nedbrud mv. Dette gør vi med softwareopdateringer og genstarter mv. og hvis dette ikke er muligt vil vores elektrikere udbedre fysiske fejl efter forudgående aftale med dig. Fejl der kræver on-site besøg af elektriker, er gratis for dig, såfremt der findes fejl på opladeren.
Support  Support til problemer ved betjening af opladeren på telefon eller e-mail og evt. on-service mv.
Adgang til ladessesioner  Hjælp til oprettelse RFID-nøgler og App adgang
PlugShare  Vi sender dig en Plugshare RFID-nøglebrik ved opstart, så du kan oplade på de +200.000 opladere via PlugShare netværket i Danmark og udlandet. Det sikrer dig at du med komfort kan oplade din plugin bil, uanset hvor langt du skal rejse væk fra din egen oplader.
Opsætning af software  I dialog med dig opsætter vi softwaren i opladeren, således at der oprettes brugere, foretrukne opladningstidspunkter mv.
Pris pr. måned 99 Kr.

1: Såfremt du ikke får "rabat" på strømmen i forvejen, hvis du fx har solceller, elvarme eller lign.

Hold dig opdateret med vores nyhedsbrev