Klik på nedenstående spørgsmål

Du er naturligvis velkommen til at kontakte os, hvis du ikke finder de svar du søger

Tabs

Forudsætninger: Der er indgået politisk forlig omkring refusion af elafgiften til 2030. Vi forudsætter at dette forlig holder, da det ellers vil betyde færre elbiler på vejene.

En kWt koster ca. 2,30kr med et normalt strømabonnement hos fx SEAS NVE. Med normalt strømabonnement forstås et, hvor der betales en gennemsnitspris/kWt inkl. afgifter, transport, gebyrer mv. Det er sådan de fleste elkunder i Danmark afregner deres strøm.

I 2021 er det blevet muligt at afregne et strømabonnement med timeafregning. Her kan man altid følge kWt-prisen 24 timer frem og skubbe forbruget af strømmen til de tidsrum, hvor strømmen er billigst. Det betyder konkret at du/i som kunde via en app/hjemmeside, fx kan se at i tidsrummet fra 18-19 koster strømmen 2,60kr/kWt og kl. 01:00-02:00 koster den 1,60kr/kWt.

Det er især smart med timeafregning til elbiler, hvor det vigtigste er at bilen har et opladet batteri på det tidspunkt brugeren skal bruge bilen. Typisk om morgenen.

Med de opladere Plug & Drive sælger, kan man via app eller hjemmeside på en meget simpel måde, indstille alle tilsluttede biler til kun at oplade når strømmen er billigst. Det kan man gøre efter behov eller en gang for alle, da strømmen typisk er billigst om natten.

Eksempel med en konkret ladesession:

kWt-prisen er i gennemsnit 1,70kr/kWt (i tidsrummet 01:00-0:800) for en kunde med timeafregning og 2,30kr/kWt for en kunde med et normal afregning. Kunden på timeafregning vil kunne oplade sin elbil i 7 timer til 1,70kr/kWt, mens "normalkunden" ikke opnår en økonomisk gevinst, ved at oplade i samme  tidsrum.

Elbilen der oplades kører 5,8km/kWt (som er gennemsnittet for biler, der kører på strøm), men det afhænger af mange forhold fra kørestil, vejrforhold, biltype, bilmærke mv. For at køre 1.000km skal den derfor bruge 172kWt strøm.

Har kunden en serviceaftale med Plug & Drive, skal der ikke betales strømafgift (den fastsættes hvert kvartal) på 0,945kr/kWt. Den får kunden retur af Plug & Drive ved hver kvartalsafregning.

Prisen for 1.000km kørsel bliver herefter:

100kr - Kunde med timeafregning for strøm og serviceaftale hos Plug & Drive (0,58kr/kWt * 172)

202kr - Kunde med normal afregning og serviceaftale hos Plug & Drive (1,18kr/kWt * 172)

292kr - Kunde med timeafregning for strøm uden serviceaftale (1,70kr/kWt * 172)

395kr - Kunde med normal afregning uden serviceaftale (2,30kr/kWt * 172)

Polititikerne har nu indgået forlig om registreringsafgifter på plugin elbiler og strømafgifter til at oplade dem helt frem til 2030. Målet er 1 million elbiler i 2030. Det betyder at alle virksomheders vil forholde sig til opladning af elbiler. Det gælder naturligvis firmabilerne, men også medarbejdere og gæster vil efterspørge opladning af deres biler.

Plug & Drive tilbyder totalløsninger, hvor I selv ejer opladerne, men overlader driften og administrationen til os.

Den største fordel ved at I ejer opladerne selv, er I har fuld frihed til at udnytte opladerne, herunder bestemme hvad det skal koste at benytte dem. Det er både en forretningsmulighed og et medarbejdergode, hvor I kan styrke jeres grønne profil og samtidig får fuld kontrol over en teknologi i rivende udvikling. Men der er mange konkrete fordele, som beskrives i det følgende.

Vi leverer opladningsløsninger til både AC (op til 22kW) og DC (op til 300kW, altså også hurtigladere). Vi mener dog af AC opladere løser opgaven bedst i langt de fleste virksomheder. Man tilslutter bilen når man ankommer og ingen behøver flytte biler i løbet af dagen, som man skal med DC opladere.

Opladernes design kan efter aftale understøtte virksomhedens identitet med logo'er, farver mv.

Har I ikke jeres egen parkeringsplads, kan jeres opladere opsættes på kommunens grund (vej) i nærheden af virksomheden. 

Fælles for alle løsninger er som udgangspunkt, at strømmen trækkes og betales fra virksomhedens eksisterende strøminstallation. Det er nemlig betydeligt billigere at udnytte kapaciteten i den eksisterende installation og det gør det let at komme igang.

Vi tilbyder standard løsninger med "Load Balancing", der automatisk fordeler strømmen mellem opladerene. Derudover tilbyder vi mere avancerede løsninger med dynamisk "Smart Charging", hvilket gør det muligt automatisk at tilføre mere strøm til opladerne, når kapaciteten/forbruget i virksomheden er mindst og omvendt.  

Via serviceaftalen med Plug & Drive, er der styr på alt vedr. driften. Vedligeholdelse af opladerne, fakturering af medarbejdernes individuelle forbrug, refusion af elafgift på 1 kr/kWt, regnskabsanalyser så der er styr på totaløkomnomien, brugeradministration, support til brug af app's, softwareopdateringer mv. Med andre ord alle de forhold, der gør det let for virksomheden at eje løsningen.

Her er 10 konkrete fordele:

1. Med en startpakke med en eller flere opladere, kommer i hurtigt igang og via "Load balancing" og dynamisk "Smart Charging" kan løsningen skaleres i takt med, at behovet for opladning af plugin biler stiger.

2. Det er - for næsten alle - væsentligt billigere for faste brugere at betale efter kWt-forbrug, end at købe et individuelt strømabonnememt. Via TCO-beregneren kan alle billister få overblik over, hvor meget billigere det er for dem.

3. Med en serviceaftale udbetales refusion af elafgiften på 1 kr/kWt til opladning af elbiler indtil 2030. Virksomhed og medarbejdere er naturligvis også garderet mod fremtidige prisstigninger på strømabonnementer (da der jo ikke er noget strømabonnement). 

4. Virksomhedens gæster kan benytte opladeren og/-eller i kan sælge strøm til fremmede via en betalingsløsning til dankort mv. (Plug & Drive leverer betalingsløsningen, som en del af serviceaftalen). Dermed kan fremmede være med til at finansiere løsningen, også udenfor virksomhedens åbningstid.

Placeres opladerne på kommunens grund skal der være en betalingsløsning på opladeren, så alle kan benytte den. Men husk at I selv fastsætter kWt-priserne som jeres gæster skal betale, hvorfor I også kan kontrollere forbruget fra gæster.

5. Med et Plug & Drive partnerskab får I en totalløsning, herunder rådgivning, projektledelse, projektering, opladere, installation og drift. Vi leverer skræddersyede løsninger, til både små og store virksomheder og offentlige institutioner. Altså "One-Stop-Charging" uanset virksomhedens størrelse.

6. Oplades der når strømmen er billigst (fx om natten) med timeafregning hos strømleverandøren, kan virksomheden styrke sin egen økonomi eller lade den individuelle bruger opnå prisfordelen.

7. Forskellige tariffer til forskellige brugerprofiler er mulig via Plug & Drive's software.

8. Når virksomheden selv ejer opladeløsningen installeret ved ejendommen, tilføres ejendommen en merværdi, som banken, kreditforeningen eller køber vil medtage i deres vurdering af ejendommen. 

9. Har virksomheden idag en eller flere opladere installeret på sin grund efter aftale med en strømoperatør, er kontrakten ofte dyr og svær at komme ud af (fx skal ejer af kontrakten ofte betale et nedtagningsgebyr ved ophør af aftalen). Plug & Drive's elektrikere nedtager gerne eksisterende udstyr uden beregning, hvis nedtagningen sker samtidig med installation af en ny opladeløsning fra Plug & Drive. Uden betingelser, bindinger, krav eller lign.

10. Bilers batteri kan med Plug & Drives anbefalede AC-opladere, oplades fra 0 til fuld kapacitet på maksimalt ca. 8 timer. Det afhænger dog af bilens batteristørrelse og kapacitet til at modtage strømmen, hvor lang/kort tid det tager. Men jo færre gange det oplades på en såkaldt superlader (hurtigopladere) i det offentlige ladenet, jo bedre bedre vil batteriet beholde sin kapacitet på lang sigt. Bilens gensalgsværdi og brugsværdi vil altså øges, jo mere der oplades med såkaldt AC strøm på max 22kW via jeres egen oplader.

Først en kort beskrivelse af de faktiske forhold idag. Den kan I så sammenligne med den alternative totalløsning med Plug & Drive:

Beboere i etageejendomme og boligforeninger der har en plugin elbil, oplader deres plugin biler, på de offentligt tilgængelige ladestandere. Typisk via et strømabonnement hos ladeoperatør som fx Clever eller E.ON. Det er især en besværlig løsning i byerne, fordi der først skal findes ledige ladestandere tæt på boligen. Tilmed må man kun parkere og oplade i 2-3 timer, hvorefter bilen skal flyttes og man skal så finde en ny parkeringsplads efterfølgende. Måske endda uden bilens batteri er fuldt opladet. 

Hvis beboerne oplader på de hurtigladere der er opstillet langs motorvejene mv. er det forbundet med betydelig ventetid indtil man kan komme videre. Der er også stor risiko for at de er optaget, når du skal bruge dem og det tager lang tid uanset hvor hurtigt bilen kan modtage strømmen. Derfor er hurtigladere kun smarte til lange rejser.

Fraværet af komfortable opladningsmuligheder bevirker at mange på forhånd afskriver plugin elbiler som et realistisk valg af bil. 

Plug & Drive's totalløsning:

Plug & Drive gør det muligt for etageejendommes beboere at have og oplade plugin elbiler på en komfortabel måde, som tilmed er væsentligt billigere, end hvis alle skal have et strømbonnement hos en ladeoperatør. I vil kunne oplade helt tæt på jeres egen (etage)ejendom, hvor strømmen tages fra  jeres eksisterende strømforsyning i ejendommen. Løsningerne er baseret på at boligforeningen eller interesserede beboere køber en totalløsning. Evt. i samarbejde med de naboejendomme, som man deler parkeringspladser med. Hver plugin bilejer betaler efter deres individuelle forbrug, og fremtidige plugin bilejere så kan tilslutte sig løsningen løbende. Har i ikke jeres egen parkeringsplads, opsættes opladerne på kommunens grund i nærheden af jeres ejendom.

Ejendomstypen og ejerskabet af denne afgør hvordan Plug & Drive skræddersyer løsningerne i samarbejde med jer.

Fælles for alle løsninger er at strømmen trækkes og betales fra ejendommens egen strømkilde og at vi som et tilvalg administrerer løsningen for jer. I får bl.a. styr på fakturering for individuelt forbrug, individuel refusion af elafgift på 1 kr/kWt, brugeradministration og support til medfølgende app's, softwareopdateringer, tilkaldeservice ved fejl mv., der gør det let at eje løsningen og retfærdigt overfor dem der ikke har en plugin elbil.

Her er 10 konkrete fordele mere:

1. I får samme fordele som parcelhusejeren har, når I kan oplade helt tæt på hvor I bor. Et frisk batteri hver morgen og bilen kan parkeres hvor i plejer (endda reserveret til elbiler, hvis I ønsker det). Med en startpakke med eller flere opladere, kommer i hurtigt igang og via "Load balancing" og dynamisk "Smart Charging" kan løsningen udvides i takt med, at behovet for opladning beboernes plugin biler stiger.

2. Det er - for næsten alle - væsentligt billigere, end at købe et individuelt strømabonnememt. Via TCO-beregneren kan alle beboere få overblik over, hvor meget billigere det er for dem, ikke mindst på lang sigt. Det kræver dog i har et fastpris tilbud på hele løsningen, så den samlede økonomi kan udregnes, herunder forelingen af udgifterne til etableringen og driften.

3. Brugerne får refusion af elafgiften på 1 kr/kWt til opladning af elbiler indtil 2030, såfremt i har en serviceaftale med Plug & Drive. Beboerne er naturligvis også garderet mod fremtidige prisstigninger på strømabonnementer (da der jo ikke er noget strømabonnement). 

4. Jeres gæster kan benytte opladeren og/-eller i kan sælge strøm til fremmede via en betalingsløsning til dankort mv. (Plug & Drive leverer betalingsløsningen, som en del af serviceaftalen). Dermed kan fremmede være med til at medfinansiere løsningen, hvis det er det i ønsker.

Placeres opladerne på kommunens grund skal der være en betalingsløsning på opladeren, så alle kan benytte den. Men husk at I selv fastsætter selv kWt-priserne som jeres gæster skal betale, hvorfor I også kan kontrollere forbruget fra gæster.

5. Er dit kørselsbehov på fx 1.500km/måned vil dit behov for opladningstid være under 24 timer/måned, dog afhængig af din konkrete bils opladekapacitet. Men det betyder at mange beboere kan deles om samme oplader.

6. Oplades der når strømmen er billigst (fx om natten) med timeafregning hos strømleverandøren, kan fælleskabet eller den individuelle forbruger opnå prisfordelen, afhængig af hvordan den interne afregningsaftale laves. 

7. Med en serviceaftale hos Plug-and-Drive, har I størst mulig sikkerhed for oppetiden og i får fakturering af brugerne og regnskaber til styring af økonomien, individuel afgiftsrefusion (rabat på strøm til ejere af pluginbiler), brugeradministration mv., så ingen beboere, admistratorer eller bestyrelsesmedlemmer skal bruge en masse tid på det.

8. Når beboerforeningen eller udlejeren selv ejer opladeløsninger installeret på ejendommen, tilføres ejendommen en merværdi, som indgår når den eller enheder i denne skal sælges. Uanset om det er en ejerlejlighed, andelsforening eller det er banken eller kreditforeningen der skal vurdere ejendommen. Udlejere kan evt. også opnå en højere lejeindtægt, hvis privat opladning er mulig.

9. Har ejendommen en eller flere opladere installeret på sin grund efter aftale med en strømoperatør, er kontrakten ofte dyr og svær at komme ud af (fx skal ejer af kontrakten betale et nedtagningsgebyr ved ophør af aftalen). Plug & Drive's elektrikere nedtager gerne eksisterende udstyr uden beregning, hvis nedtagningen sker samtidig med installation af en ny opladeløsning fra Plug & Drive. Derefter er der fuld frihed til at råde over opladeløsningen. Og ingen bindinger, krav eller lign.

10. Bilens batteri kan med Plug & Drives anbefalede opladere, oplades fra 0 til fuld kapacitet på maksimalt ca. 8 timer. Det afhænger dog af bilens batteristørrelse og kapacitet til at modtage strømmen, hvor lang/kort tid det tager. Men jo færre gange det oplades på en såkaldt superlader (hurtigopladere) i det offentlige ladenet, jo bedre bedre vil batteriet beholde sin kapacitet på lang sigt. Bilens gensalgsværdi og brugsværdi vil altså øges, jo mere der oplades med såkaldt AC strøm på max 22kW via jeres egen oplader.

 

Når du har købt din egen ladeboks og opsat den i din carport eller lign., har det en række fordele fremfor et  fastpris strømabonnement hos en ladeoperatør.

1. Det er - for næsten alle billister inkl. firmabilister med fri bil - væsentligt billigere at købe opladeren og betale strømmen efter forbrug til de strømpriser du selv kan opnå. Den billigste strøm til din plugin hybrid eller elbil opnår du, hvis du tilmelder dit strømaftale til timebetaling. Så kan du nemlig få glæde af de laveste strømpriser (pris/kWt). Via en app tidsindstilles opladeren til fx at oplade din bil om natten, så du har et opladet batteri hver morgen.

Således koster det helt ned til til 60 øre/kWt efter refusion af elafgift. Til den pris medfører det at du for 104 kr. til strøm, kan køre 1.000 km i en plugin hybrid eller elbil, der kører 5,8 km/kWt (som er gennemsnittet for plugin elbiler). Politkerne har i december 2020 besluttet at udbetale refusion af elafgift, til billister med en serviceaftale (her via Plug & Drive's serviceaftale) helt frem til 2030. Prisen/km kørsel i en plugin elbil er ekstremt billig, sammenlignet med alle benzin og dieselbiler. I særdeleshed hvis du kun kører på den strøm, du har opladet med hjemme, da prisen på opladning i det offentlige ladenet er meget højere pt. mindst 3,50 kr./kWt og ofte endnu dyrere på såkaldte hurtigladere. 

Politkerne har også besluttet at firmabilister ikke skal beskattes af værdien af firmabetalt oplader på hjemmeadressen. Heller ikke hvis din firmabilaftale ophører bliver den skattepligtig, selvom du overtager den og den dermed tilfører dig og dit hus en merværdi. Så hvis din arbejdsgiver betaler for en oplader på din hjemmeadresse, er det smartest at købe den uden et strømabonnement, således at du ikke tvinges til at betale strøm på abonnement når du ikke har firmabil mere. Hvis dit firma betaler for opladeren, refunderer Plug & Drive den forbrugte strøm til dig via serviceaftalen. 

For både privatbillister og firmabillister vil du således være garderet mod fremtidige prisstigninger på strømabonnementer.

2. Du har mulighed for at dele din oplader med andre eller benytte den til dine andre plugin elbiler, herunder at sælge strøm til fremmede, familie mv. til den pris du selv fastsætter. Er dit kørselsbehov på fx 1.500km/md vil din oplader potentielt være ledig 95% af tiden, hvis det kun er dig selv med en enkelt bil der bruger den.

3. Plug-and-Drive tilbyder samtidig en serviceaftale, så du har størst mulig sikkerhed for oppetiden, levering af diverse regnskaber til afregning af en en eller flere brugere, refundering af betalt strøm ved firmabil, udbetale refusion af elafgift til dig (rabat på strøm til elbil ejere) mv. Plug & Drive udvikler konstant nye services, så du kan optimere værdien af din oplader, men serviceaftalerne er beskrevet mere detaljeret under hvert kundesegment (private, etageejendomme, virksomheder). 

4. Når du selv ejer opladeren installeret på din ejendom, tilfører du din ejendom en merværdi, som indgår, når den skal vurderes af banken/kreditforeningen eller skal sælges. Har du har en oplader på abonnement, skal DU betale et gebyr på 2500-3000kr for at få taget den ned. Plug & Drive's elektriker gør det dog uden beregning, hvis nedtagningen af eksisterende oplader, sker samtidig med installation af en ny oplader fra Plug & Drive.

5. Bilens batteri kan med Plug & Drives anbefalede opladere, oplades fra 0 til fuld kapacitet på maksimalt ca. 8 timer. Det afhænger dog af bilens batteristørrelse og kapacitet til at modtage strømmen, hvor lang/kort tid det tager. Men jo færre gange det oplades på en såkaldt superlader (hurtigopladere) i det offentlige ladenet, jo bedre bedre vil plugin batteriet beholde sin kapacitet på lang sigt. Bilens gensalgsværdi og brugsværdi vil altså øges, jo mere der oplades med din egen oplader.

Hold dig opdateret med vores nyhedsbrev